top of page
ช่องทางการรายงานข้อมูล ITA  ครับ
โดยขอให้ส่งไฟล์เดียว น่ะ ครับ คือไฟล์ ตามภาพนี้ ครับ เข้าไปโหลดมาพิมพ์แล้วจัดส่งได้ ครับ
รายงาน.jpg
bottom of page